MENU SLUITEN
Logo Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Checklist veiligheid zorginstellingen

Bron: checklist veiligheid zorginstellingen

Hoewel Vilans de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze checklist aanvaardt Vilans
geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de in deze checklist opgenomen
informatie. Toegang tot en gebruik van de checklist en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden
voor risico van de bezoeker ervan.Bron: checklist veiligheid zorginstellingen
https://www.vilans.nl/docs/producten/Checklist%20veiligheid%20zorginstellingen.pdf